Jdi na obsah Jdi na menu
 


    S nevolí sleduji pokleslé mravy země České kat-.jpga Moravské.
Hordy pánů zlotřilých plundrují krajinu, mládež zpustla, poklesly mravy panen a panošů, též lid prostý pod jařmem sténá.

   Proto i já, mistr meče a práva útrpného, chci malou měrou přispěti . Silou paží i slova, katovským  stavem morálnímu úpadku  naši zem  brániti.
 
   Nedokážu tak mistrně perem vládnout, byť mám školy vysoké. Leč ty jiného zaměření jsou.
Přesto dím, že i bez učených slov a litery, mé mluvě a stejně tak písmu,  každý rozumí.
  Lidu prostému , učenému,  mužů, ženám, drobotině rád pootevřu dveře.
Ať poznají život můj, vše zpr
ostředkujíc  ve:
ZVĚSTECH  KATA  CIHLÁŘE / nechť nemýlí Vás pověsti kata Mydláře/.

Zde postupně  odhaliti chystám:
-život a dílo mistra popravčího.
-katovská pravidla.
-prohlídka mučírny.
-pomocný personál a nástroje.
-zahraniční zkušenosti.
-katovský SLÉVOMAT a jiná reklama.
-a množství dalších zajímavostí.

V neposlední řadě jistě vhod padne i mé dílo
plodné- poradit v tzv.  KATOVNI.

Kameňáckým čtyřverším i slovem psaným, zvídavé dotazy zodpovídati ráčím. Pokud muži a ženštiny projeví zájem,  i k veršované komunikaci svolný budu.
Mezi popravami a mučením zlotřilců, čas sobě jistě naleznu.
Jako člověk zcestovalý a světaznalý, odpovím a radu dám z oblasti společenské, kulturní, sportovní.
Neopomenu duchovno a trestné právo.
A nebudu ani  prsKAT,  těžKAT, odříKAT , cu
KAT  v otázkách SEXU.

Otázky stačí  označit KATOVNA, , já věděti již budu.

Už se nemůžu  obětí  doč KAT.


Podepsán  slovutný mistr meče a práva útrpného

                                                                                        
                                                    MILANO   mistr kat